Friday, September 28, 2012

Casting all your care upon Him,

 It's such a blessing knowing that God takes care of our problems. That we can lay them down before His trone.

Is het geen zegen om te weten dat God voor ons zorgt dat wij onze zorgen voor Zijn troon mogen neerleggen. 


We can be free just like a butterfly or a bird. Butterflies (and birds) don't care about what they wil eat, what they will wear or where they will stay for the night. They just flutter from flower to flower. Ok I know we need a home, a job, food, clothes. But I also know that God takes care, He says in Mattew 6:26  Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

Wij kunnen net zo vrij zijn als een vlinder of een vogel. Vlinders (en vogels) maken zich niet druk over wat ze zullen eten, zullen dragen of waar ze de nacht zullen doorbrengen. Oke ik weet dat wij een huis nodig hebben, een baan, eten, kleding. Maar ik weet ook dat God voor ons zorgt, Hij zegt in Mattheus 6:26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

It doesn't mean that we can sit down waiting until God will provide. Just like the butterfly we must flutter from flower to flower. From our home to our job or school. From our home to the store to buy food. From our home to church, friends and so on. But knowing that God takes care of my strugles will give me wings like a butterfly and it makes that I can flutter through mystruggles in live. What a blessing!

Dat betekend natuurlijk niet dat we lekker op de bank kunnen gaan zitten wachtende tot God voorziet. Net als de vlinder moeten we van bloem naar bloem, van huis naar ons werk/school, van ons huis naar de supermarkt om boodschappen te doen, van huis naar de kerk, vrienden enzovoort. Maar wetende dat God voor me zorgt geeft me vleugels als van een vlinder het geeft me de kracht om door de strijd van het leven te fladderen als een vlinder die fladdert van bloem naar bloem. Wat een zegen!

Challenges:

Tuesday, September 25, 2012

Kleurenkaartenteam uitdaging # 8


This time an one layer card made with my own made stamps. The round orange/yellow stamp is made from foam. Just diecut it round. The brown circle is a little cup. The stamp with grid is made from some sort of construction tape that I also diecut.

Deze keer een one layer kaartje gemaakt met stempels die ik zelf heb gemaakt. De ronde egale stempel heb ik gemaakt van foam. Rondje uitgestanst en met dubbelzijdige tape op een houten blokje geplakt.  De ruitjes heb ik gemaakt van bouwscheurentape. ook nu weer een rondje uitgestanst en op een acrylblok geplakt. Het bruine rondje is een hoestdrank bekertje.


Butterfly comes from the stamp and diecut set from Sizzix. Paper from Carta Bella Beautiful Moments. Coloured with my alcohol markers. Some rhinestones as finishing touch.

Vlinder is gemaakt met de stamp and diecut set van Sizzix. Gekleurd met alcohol markers. Een paar rhinestones als finishing touch.

Challenges:

CAS-ual Fridays ( inspired by autumn, Ive used autumn colours )
Dutch Card Lovers (dots)
Kleurenkaartenteam (bruin/okergeel)

Deze kaart is dus ook voor het kleurenkaartenteam maar omdat ik voor het eerst meedoe en niet zo goed wist wat waar en hoe meld ik dit nog even. Wil je nog meer kaartjes zien in deze warme herfstkleurtjes neem dan snel even een kijkje op het blog voor het kleurenkaartenteam.

Sunday, September 23, 2012

Let not your heart be troubled


Wilma heeft mij een drietal kaartjes gegeven met de vraag om er iets mee te maken. Toen ik de witte kaart zag wist ik gelijk wat ik ermee wilde doen. 

Wilma gave me 3 cards with the question to make something with it. When I saw the white card I knew right what I wanted to do with it. 


I have cut off the front of the card and placed it on an other white card with dimensionals. Made butterflies on velum with versamark and white embossingpowder. The stamps and dies are from Sizzix and the biblescripture stamp is from Clear Dollar Stamps

Ik heb de voorkant van de kaart afgesneden en met 3D-foam op een andere witte kaart geplakt.  Vlinders gestempeld met versamark en wit embossing poeder op velum. De stempels en dies zijn van Sizzix de tekststempel is van Clear Dollar Stamps.


Challenges: 

Saturday, September 22, 2012

Inspire

Do you know Pinterest? Wel I do and I am verry happy with it. Often I find some great inspiration on the internet. And I just pin it on my Pinterest.

Ken je Pinterest het digitale online prikbord al? Nou ik wel en ik moet zeggen dat ik er heel erg blij mee ben. Regelmatig kom ik inspiratie tegen en dat pin ik gewoon op mijn digitale prikbord.  


So I saw this card, and I directly knew that I wanted to case it. So this is the result.

Zo kwam ik dan ook deze kaart tegen en ik wist gelijk dat ik hem wilde gaan liften. En dit is dus het resultaat.

I made the butterflies with my new Sizzix stamp and die-cut set. O I'm so happy with it.
I stamped them on velum with versamark and white embossingpowder.

De vlinders heb ik gemaakt met mijn nieuwe Sizzix stamp and die-cut set. Ik ben er superblij mee.
Ik heb ze gestempeld met versamark inkt op velum en daarna bewerkt met wit embossingpoeder.

The papers are from Carta Bella Beautiful Moments. The sentiment is an old rub-on.

Het papier is van Carta Bella Beautiful Moments. De tekst is een rub-on die ik terugvond onderin mijn kast.

Challenges;

Winnaars followerscandy

Zoals beloofd is hier de uitslag van de followerscandy.

Bedankt voor jullie lieve berichtjes en ook wil ik mijn nieuwe volgers bedanken. 

Lief om te lezen en horen (sommige volgers wonen bij mij in de buurt) dat jullie mijn werk leuk vinden en dat sommigen van jullie vinden dat ze nog veel van mij kunnen leren terwijl ik vaak denk dat ik nog veel van anderen kan leren. Maar goed al met al kunnen we natuurlijk heel veel van elkaar leren. 

Maar goed de candy.

Het setje met resin flowers is gewonnen door Nelleke
Het blokje designpapier met een setje resin flowers is gewonnen door Elvira 

Als jullie even jullie adresgegevens sturen naar creatiefmetpapier @ gmail . com  (even de spatie er tussen uit halen) dan stuur ik jullie de candy zo snel mogelijk toe.

O en dan nog even iets leuks om met jullie te delen. Met onderstaande kaart stond ik in de top drie van de Creatieve Zebra en nu mag ik gastdesigner zijn voor de uitdaging op maandag 1 oktober. Spannend .. doen jullie dan ook mee?


Ik wens jullie allemaal een heel goed weekend en geniet nog even van het lekkere weer.

Wednesday, September 19, 2012

A friend


loves at all times. prov. 17:17
Een vriend heeft te alle tijde lief. Spreuken 17:17


Not always easy, and it's also not something you always find in friendship. But fortunately, we may know who Jesus is and he is a friend who is always there. 

Niet altijd even makkelijk en het is ook niet iets wat je altijd tegenkomt in vriendschap. Maar gelukkig mogen we weten wie Jezus is en Hij is een vriend die er echt altijd is. 

So for me this scripture is a reminder that I may know that Jesus is a friend on whom I can count.

Voor mij is deze Bijbeltekst een reminder dat ik mag weten dat Jezus een vriend is op wie ik altijd kan rekenen.

Challenges:

Tuesday, September 18, 2012

Beautiful


I love autumm. Ok not the rain and the storms (exept when I'm in my bed). But the colours, I love the autummcolours they are so beautiful. 

Ik houd van de herfst. Oke niet van de regen en de harde wind (tenzij ik in mijn warme bed lig). Maar de kleuren ik houd van herfst kleuren. Ze zijn mooi en warm. 


So I made a card inspired by the autumm colours and the sketch from Retro sketches.

Dus heb ik een kaartje gemaakt geïnspireerd door de herfstkleuren en de sketch van Retro sketches.

Sunday, September 16, 2012

don't forget to laugh


Just a funny card stil inspired by the challenge from CASE Study.

Even een grappig kaartje. Ook voor deze komt de inspiratie uit de kaart van de uitdaging op het blog van CASE Study


Also playing with the challenge from Less is More (oval).

Dit kaartje doet ook mee met de uitdaging van Less is More (ovaal).

Wishing you a lovey Sunday with family and friends and don't forget to laugh.

Wens je een hele fijne zondag met familie en vrienden en vergeet niet om te lachen.

Saturday, September 15, 2012

And they lived happily ever after


Made a card for the challenge from CASE Study and CAS-ology (sky). Used the papers from Echo Park This & That Graceful

Kaartje gemaakt voor de uitdaging van CASE Study en CAS-ology (sky). Het designpapier is van Echopark This & That Graceful. 


My card didn't turn out the way I thougt. The stamps of the houses are smaller than that I had in mind. But it is ok.

The kaart is niet helemaal geworden wat ik in gedachten had. De stempels van de huisjes zijn  kleiner dan dat  ik in gedachten had. Maar goed het is goed zo, we kunnen niet alles hebben. 

Thursday, September 13, 2012

Commit to the Lord

 Inspired by a card that I saw on Pinterest I created this card. The card has a different format. He is 21 cm by 10.5 cm instead of the usual 15 cm by 10.5 cm.

Geïnspireerd door een kaart die ik op pinterest zag heb ik deze kaart gemaakt. De kaart heeft een afwijkend formaat. Hij is 21 cm bij 10,5 cm ipv de gebruikelijke 15 cm bij 10,5 cm.


The Biblescripture stamp I've used is in response to the challenge of Word Art Wednesday. Only I found this stamped version just a bit more nicer than the digital version.  (which you can download for free from their blog.)

De tekststempel heb ik gebruikt naar aanleiding van de uitdaging van Word Art Wednesday. Alleen vond ik deze gestempelde versie net iets mooier dan de digitale versie (die je trouwens gratis kunt downloaden van hun blog.)

The Bible scripture is just a reminder for myself. It is good  to involve God always again  and again in the things we do. Even the most simple things. Something we often forget,  especially when things just seems to go right. So this morning I stranded with my bicycle somewhere halfway  my appointment.  I had to walk back a long way to the  bicycle repairman. Than I had to go further on a far too small  loan bike. I was of course quite too late and the rest of the morning was running and flying to be on time on my other appointments. How different could have been my morning if I had  taken a little bit of time this morning to involve God in my plans for this day. 

De bijbeltekst is voor mezelf wel even een reminder. Het is goed om God steeds opnieuw weer te blijven betrekken in de dingen die we doen. Zelfs de kleine dingen. Iets wat we nog wel eens vergeten vooral als de dingen van een leien dakje lijken te gaan. Zo strandde ik vanochtend met mijn fiets ergens halverwege mijn afspraak. Moest ik een flink stuk terug lopen naar de fietsenmaker om vervolgens op een veel te kleine leen fiets verder te moeten. Ik was natuurlijk flink te laat en de rest van de ochtend was rennen en vliegen om overal op tijd te zijn. Hoe anders had mijn ochtend kunnen verlopen als ik vanochtend even de tijd had genomen om God te betrekken in mijn plannen voor vanochtend. 

Wednesday, September 12, 2012

Sing to the Lord


Made this card today for the challenge from the Liftchallenge blog. When I saw the card that we had to case I fell in love with it, so beautiful

Vandaag een kaartje gemaakt voor de uitdaging van het Liftchallenge blog. Ik was gelijk verliefd op de te liften kaart. 


I've used Kraft cardstock, white and darkbrown cardstock, velum and bakerstwine.

Ik heb gebruik gemaakt van Kraftcardstock, wit cardstock, donkerbruin cardstock, velum en bakerstwine.

My card wil also pplay along with the challenge from de creatieve zebra (anything goes)
Dit kaartje doet gelijk mee met de uitdaging van de creatieve zebra. (alles mag)

Sunday, September 9, 2012

Monochromatic bingo


My other card, made for the challenge from Mi CAS es su CAS did not satisfy the conditions of the challenge. I stamped my sentiment with black ink. But it had to be bleu. So I made a new card. Again i choose to make a card with bleu, punches/diecuts and rhinestones.

Mijn vorige kaartje voor Mi CAS es su CAS bleek niet helemaal aan de voorwaarden te voldoen. Ik had de tekst met zwart gestempeld en dat mocht niet. Dus heb ik maar een nieuwe gemaakt.  Ook nu heb ik weer gekozen voor het rijtje blauw, pons/stans, steentjes.


This card is also for the challenge from City Crafter Challenge wich is monochromatic. And the challenge from  CPS-Card Sketches (sketch)

De kaart voldoet gelijk aan de voorwaarden van de uitdaging van City Crafter Challenge waar je een monochroom kaartje moest maken. En de uitdaging van CPS-Card Sketches. (sketch)

Alles op mijn kaartje is of uitgeponst of gestansd zelfs de kaartbasis. Ik heb dus gekozen voor blauw desingpapier en een blauwe vlinder en natuurlijk heb ik nog wat bling steentjes toegevoegd.

Everything on my card is punch out or diecut. Even the cardbase. I choose the colour bleu and added rhinestones.

Nou als dit kaartje niet voldoet aan de voorwaarden van Mi CAS es su Cas dan weet ik het niet meer ....

However, if this card doesn't fit in with the challenge from Mi CAS es su CAS? Than .... 

Saturday, September 8, 2012

We love Him,


Again a card with banners. Find them so cute and they are perfect for the small pieces of design paper that left behind on my working desk.

Ik blijf een beetje in de banners. Vind ze zo leuk en ze zijn perfect voor de kleine stukjes designpapier die overblijven.


The papers are from Prima Marketing "Botanical". The sentiment comes from the blog of Word Art Wednesday.
The brown paper with white dots is of a sheet that I  bought a while ago.

Het papier is van Prima Marketing "Botanical". De tekst komt van het blog van Word Art Wednesday.
Het bruine papier met witte stipjes is van een vel dat ik ooit een keer los heb gekocht.


The stitching is done by hand this time.

De stiksels heb ik deze keer met de hand gedaan.

Thursday, September 6, 2012

Appreciate you

Last Saturday I went to the knotsgekke kaarten dagen in Zwolle. Yesterday I had finally the time to do something  with my new papers and stamps.

Afgelopen zaterdag ben ik op de knotsgekke kaarten dagen in Zwolle geweest. Gisteren eindelijk de tijd gehad om met mijn nieuwe papier en stempels bezig te gaan.


The papers are  from  Authentique "Genuine". The text stamp from Kaiserkraft. I punched my banners and the corner of my card. 

Het papier is van Authentique "Genuine". De tekst stempel van Kaiserkraft. Ik heb een pons gebruikt voor de banners en een hoekpons  voor de rechtre benedenhoek.

With this card I play along with the challenge of Mi CAS es su CAS. (blue, punch/dies and rhinestones)

Met dit kaartje doe ik mee met de uitdaging van Mi CAS es su CAS. (blauw, pons/stans en steentjes)

Monday, September 3, 2012

Feestelijke kaart(en)

Wat doe je met de Boordevol van de Pipoos als je hem uit hebt. Nee die gooi je niet weg die verwerk je in een feestelijke kaart. De Boordevol word nu gedrukt op mat papier en daar ben ik super blij mee (nu nog hopen dat ze de knipvellen ook op mat papier gaan drukken?!)

Dus ben ik aan de slag gegaan met de achterpagina. Die was voor de helft rood met witte stipjes en toen ik de vlaggetjes had uitgesneden zag ik dat de achterkant ook wel erg leuk was. Rondje uitgeponst van een andere pagina, cupcakeje uitgeknipt en opgeplakt met 3D foam. De tekstjes zijn ook uit de laatste pagina gesneden.