Friday, January 21, 2011

Thanks a bunch

I just received my order from Scrapbookdepot. Awesome stamps from Country Companions and the adorable paper's from V&A Hanoverian.

Ik heb zojuist mijn bestelling van Scrapbookdepot ontvangen. Super gave stempels van Country Companions en het papier is V&A Hanoverian.

This card will join in with the challenge of CPS. (the sketch) and the challenge of Crazy4challenges, they want to see a thank you card.

Deze kaart doet mee met de challenge van CPS. (de sketch) En de challenge van Crazy4challenges, zij willen een dank je wel kaart zien.

Tutorial giftbag

As promised, here is finally the tutorial from my felt gift bag. With thanks to my daughter she made her gift bag available as an example.

Zoals beloofd is hier dan eindelijk de tutorial van mijn vilten kadozakje. Met dank aan mijn dochter die haar exemplaar beschikbaar heeft gesteld als voorbeeld.

You need: A piece of felt, 30 cm long and 10 cm wide. 2 pieces of felt 11 cm long and 4.5 cm wide. A button, and of course needle and thread.

Je hebt nodig: Een stukje vilt van 30 cm lang en 10 cm breed. 2 stukjes vilt van 11 cm lang en 4,5 cm breed. Een knoop, en natuurlijk naald en draad.

Put the small pieces of felt on the big piece like the picture above.

Start sewing on the spot in the picture above. This can just like my daughter did with the blanket stitch, or do like I did earlier with the machine.

Leg de kleine stukjes vilt op het grote stuk zoals de foto hierboven.

Begin met naaien op de plek die op de foto is aangegeven. Dit kun je zoals mijn dochter heeft gedaan met de festonsteek doen of zoals ik eerder heb gedaan met de naaimachine.

When you reach the corner you turn the big piece of felt so that youre little piece located right on the edge. As in the picture.

Wanneer je bij de hoek bent draai je het grote stuk vilt zo dat je het kleine stukje recht op de rand hebt. Zoals op de foto.

If you have sewn it all together and you can finish the bag with the button. Do not forget to make the buttonhole. You can finish this, but leave it there. Felt does not crack through.
Als je alles aan elkaar hebt genaaid dan kun je het zakje afwerken met de knoop. Vergeet niet het knoopsgat te maken. Deze kun je afwerken, maar ook zo laten. Vilt scheurt niet door.

Now you can the gift bag decorate with embellisment.
Hopefully my description is clear, if not, please leave a message so I can adjust my description.
Nu kun je het kadozakje naar wens versieren met embellisment.
Hopelijk is mijn beschrijving duidelijk, zo niet, laat dan een berichtje achter zodat ik mijn beschrijving kan aanpassen.

Thursday, January 20, 2011

Happy Birthday

Just a quick post. This card is made for my cousins fifteenth birthday. And with this card i will join in with the challenge from Unscripted Sketches.

Deze kaart heb ik gemaakt voor mijn neef (je) hij is alweer 15. Vind het niet de makkelijkste kaarten voor tieners en al helemaal niet waneer het jongens zijn maar is goed gelukt, toch?

Deze kaart doet gelijk mee aan de challenges van Unscripted Sketches.

Thanks for coming by.

Bedankt voor je bezoekje.

Thursday, January 13, 2011

Hey there.

I made this card for the challenge from Cardpatterns. I love this little cute piggy. He is so sweet.

Deze kaart heb ik gemaakt voor de challenge van Cardpatterns. Ik ben helemaal verliefd op dit lieve kleine varkentje.

Here a close up from this sweetie.

Een close up van dit lieve varkentje.


Hope you like it.

Ben benieuwd naar jullie mening!

Friday, January 7, 2011

New Home

I made this "New Home" card for some one that has recently moved to an other house. It was inspired by the sketch from CPS-Card Sketches. At the back of the little birdhouse i placed a magnet.

Deze kaart heb ik gemaakt voor een gezin die we goed kennen. Ze zijn pas geleden verhuisd. Aan de achterkant van het vogelhuisje heb ik een magneet bevestigd. Mijn kaart is geïnspireerd door de sketch van CPS-Card Sketches.The papers are from Eline's baby's pink.

Het papier is van Eline's baby's roze.

Hope you like it!

Ik ben benieuwd naar jullie mening.