Friday, April 27, 2012

Sacrifice of praise


Ik heb weer kaartjes gemaakt met de Bijbeltekst van Word Art Wednesday.  De sketches zijn allebei van Deconstructed Sketch en ik heb voor mijn eerst kaartje pastel kleuren gebruikt zodat hij ook mee kan doen met de uitdaging van Stampin Sisters in Christ.

Made 2 cards with the Bible scripture from Word Art Wednesday.
Both sketches are from Deconstructed Sketch and  for my first card I've used pastel colours so my card can also fitt in to the Stampin Sisters in Christ challenge.


De tekst van deze week spreekt erover dat we God voortdurend een lofoffer moeten brengen. Moeten we dan nu de hele dag God loven en prijzen? Nee want een lofoffer brengen is meer dat God loven en prijzen tijden de aanbiddingsdienst of tijdens ons gebed. Je kunt je dankbaarheid aan God ook tonen door anderen te vertellen over God's wonderen, Zijn genade voor jouw en anderen. En al de dingen die Hij voor je heeft gedaan en nog steeds doet. Ook de kleine dingen!

The scripture of this week talks about  that we constantly need to bring the sacrifice of praise. Should we now praise God all day long? No because the sacrifice of praise is more that just praising God during the worship service  or during our prayer. You can also show your gratitude to God  by telling others about God's miracles, his grace for you and others. And all the things he has done and still does for you. Also the little things!


En er is zoveel om dankbaar voor te zijn! Al zien we veel dingen niet omdat ze zo gewoon "lijken" En toch is het een wonder dat de zon elke dag weer opkomt, we 's morgens wakker worden. En als ik kijk in mijn tuin al die plantjes die weer opkomen de hortensia's die meer dood dan levend waren door de strenge vorst toch weer uitlopen en daar tussen de musjes naarstig opzoek naar takjes om een nestje te bouwen. Ik kan niet wachten tot de zomer wanneer die kleine donsballetjes door mijn tuin hobbelen samen met hun ouders op zoek naar eten. Wonderlijk toch?!

And there is so much to be thankful for! Altough we won't see so many things  because they just "seem" to be normal but yet it is a miracle that the sun rises every day, we wake up in the morning. And when I look in my garden, all those plants which are back again, my hydrangeas that were more dead than alive by the  frost are coming back and there between the little sparrows being busy searching for sprigs to build a nest. I can't wait until the summer when those little sparrows coming to my garden along with their parents looking for food. Isn't it wondefull!

Monday, April 23, 2012

Birthday Wishes


CAS-kaartje gemaakt met de sketch van Retro Sketches

Made this cas-card with the sketch from Retro Sketches


Ik heb de sketch op zijn zij gelegd, zodat ik grotere vlaggetjes kon gebruiken.

I've turnd the sketch so I could use bigger flags.

A conversation with God


I want to share something with you today. I've found this on Gemiels blog ( Thanks for sharing it Gemiel) and I knew that I want to share this with you to.

A conversation with God.

Me: God, can I ask you a question?

God: Sure

Me: Promise You won’t get mad?

God: …I promise

Me: Why did You let so much stuff happen to me today?

God: What do you mean?

Me: Well, I woke up late

God: Yes

Me: My car look forever to start

God: Okay

Me: At lunch they made my sandwich wrong & I had to wait

God: huummm

Me: On the way home, my phone went DEAD, just as I picked up a call

God: All right

Me: And on top of it all off when I got home ~ I just wanted to soak my feet in my new foot massager & relax, but it wouldn’t work!!! Nothing went right today! Why did You do that?

God: Let me see, the death angel was at your bed this morning & I had to send one of My angels
To battle him for your life. I let you sleep through that.

Me: (humbled) Oh

God: I didn’t let your car start because there was a drunk driver on your route that would have hit you if you were on the road.

Me: (ashamed) Oh

God: The first person who made your sandwich today was sick & I didn’t want you to catch what
they have, I knew you couldn’t afford to miss work.

Me: (embarrassed) Okay

God: Your phone went dead because the person that was calling was going to give false witness
about what you said on that call, I didn’t even let you talk to them so you would be covered.

Me: (softly) I see God

God: Oh and that foot massager, it had a shortage that was going to throw out all of the power in
your house tonight. I didn’t think you wanted to be in the dark.

Me: I’m sorry God

God: Don’t be sorry, just learn to trust Me… in ALL things, the good & the bad.

Me: I will trust You.

God: And don’t doubt that My plan for your day is always better than your plan.


Me: I won’t God. And let me just tell you God, thank you for everything today.

God: You’re welcome child. It was just another day being your God and I love looking after my children…

Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.  Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.  Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.  And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians 4:4-7

Thursday, April 19, 2012

Still rejoicing


Zoals beloofd vandaag mijn andere kaart met de bijbeltekst van Word Art Wednesday en de sketch van Cardabilities.

As promised today my other card with the Bible scripture of Word Art Wednesday and the sketch from  Cardabilities.


Deze keer met als hoofdkleur grijs. Ik was bang dat hij erg somber zou worden maar integendeel. Het rood van de klaproosjes maakt het een vrolijk geheel.

This time with as main colour grey. I was afraid that he would be very gloomy. But  the red of the poppies makes it a happy whole.

Vanochtend heb ik het Bijbelboek Habakuk gelezen. Want waarom zegt Habakuk "toch zal ik". Habakuk ziet veel onrecht om zich heen en vraagt zich af waarom God niet ingrijpt. Als God hem laat weten dat Hij wel deglijk gaat ingrijpen begrijpt Habakuk  niet goed waarom op die manier. Het druist compleet tegen de verwachtingen van Habakuk in. Maar ondanks dat besluit hij zich toch te verblijden in de Heer wetende dat God zijn redder is. 

This morning I read the Bible book Habakkuk. Habakuk says "Yet I will" and I wondered why.  Habakuk see many injustice around him and wonders why God does not intervene. God wil let him know that Hewill intervene, but Habakuk didn't understands why God decided that way. It goes completely against the expectations of Habakkuk. But despite that he decides to rejoice in the Lord anyway. Knowing that God is his Saviour.

Hoe herkenbaar. Ook ik vraag me van tijd tot tijd af "waarom Heer ik begrijp het niet". En ja dat heet dus geloof. Er op vertrouwen dat het allemaal wel goed komt ondanks dat de dingen niet gaan als verwacht / gehoopt. Want een ding is zeker God, de Heer is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan. Habakuk 3:19

How recognizable. Also I wonder from time to time "why Lord I don't understand it". And thats what we can call Faith. Being confident that it all will turns out, despite that things don't go as expected/hoped. Because one thing is for sure the Lord God is my strength, and He will make my feet lik hinds' feet, and He will make me to walk upon mine high places. Habakkuk 3: 19

Wednesday, April 18, 2012

Yet I will rejoice ..

in the Lord.

toch zal ik juichen voor de Heer.


Dit kaartje heb ik vandaag  gemaakt met de tekst van Word Art Wednesday.

 I made this card today with the text of Word Art Wednesday.


De sketch is van Cardabilities.

The sketch is from Cardabilities

Ik heb nog een ander kaartje gemaakt met dezelfde tekst en dezelfde sketch alleen met ander papier.

I made another card today with the same text and the same sketch only with other papers.

Die zal ik morgen laten zien.

I will show it tomorrow.

Koninginnedagsswap 2

Deel 2 van de Koninginnedag swap want ik heb natuurlijk niet in mijn up meegedaan.

Part 2 of the Queens day swap.

Alida heeft ook weer gezellig meegedaan en dit is wat zij heeft gemaakt voor Roxanne 

Alida has also participated and this is what she has created for Roxanne 


Enne het molentje kan echt draaien!

Y'know the pinwheel can really run!


Dit is wat Roxanne heeft terug gestuurd. In een supermooie doos.

This is what Roxanne send back. In a beautiful box.

Tuesday, April 17, 2012

konninginnedagswap 1

Jaha ik heb weer meegedaan met de swap van de Nederlandse Swappers. Wat is dat toch vreselijk "verslavend" zeg.  Ik kan er zo van genieten om iets leuks te maken voor een ander en dat dan samen met nog iets extra's op te sturen.

Yes! I've participated again the swap of  de Nederlandse Swappers. What is that  "addictive".  I realy enjoy it to  make something nice for another and than send it together with something extra.

Deze keer is Petra mijn swapmaatje en heb ik dit alles naar haar opgestuurd.

This time my buddy is Petra and I've sent this to her.


De opdracht was het maken van een tag in stijl van Koninginnedag en een draagbare creatie voor Koninginnedag. Dan moesten we nog wat bloemetjes en lintjes meesturen en een verrassing.

We had to make a tag in style of Queen's day and a portable creation for Queen's day. Then we had to send it with some flowers, ribbons and a surprise.

Als verassing heb ik een sleutel/tas hanger gemaakt  met een heleboel lintjes en dezelfde roosjes als op mijn tag. Dus een lintjesregen voor Petra ;) Het is je gegund Petra!

My surprise is a key/bag pendant, made with a lot of ribbons and same roses as on my tag. So a Ribbon rain for Petra;) It's your awarded Petra!

En dit is wat ik van Petra heb gekregen.

And this is what I've got from Petra.


------------------------------------------
Met de tag doe ik gelijk mee met de uitdaging van Dutch Card Lovers waar het thema Holland is.

With the tag I wil play along with the challenge of Dutch Card Lovers where the theme is Holland.


Monday, April 16, 2012

same stamp different card

Met deze digitale stempel heb ik al eerder een kaartje gemaakt maar dat was een cas kaartje dus heel anders dan deze.

I already created a card with this digital stamp, but that was a cas card so total different than this one.


Dit kaartje is gemaakt met de sketch van het Kleuren met Derwent en Prisma colour blog.

This card was created using the sketch of the Kleuren met Derwent en Prisma colour blog.


Het papier en donker grijze lint geeft wel een hele sjieke uitstraling aan het kaartje.

The paper and dark grey Ribbon gives a whole classy appearance to the card.

Saturday, April 14, 2012

The Lord is my strength ...

Zo heb ik dagenlang niets te posten zo heb ik het ene bericht na het andere.

So I have nothing to post for days and so I have one message after another.

Gisteren heb ik dit kaartje nog gemaakt met de Bijbeltekst van Word Art Wednesday.

Yesterday I made this card with the Biblescripture from Word Art Wednesday.


Gisteren ook maar een nieuwe accu voor mijn fotocamera gekocht zodat ik weer foto's kan maken in de soft focus modus. Want dat zijn wel heel erg mooie foto's.

I also bought a new battery for my photo camera so I can make the pictures in soft focus mode again. I love these photo's.

De sketch is van Deconstructed Scketches 

The sketch is from Deconstructed Scketches 


Helaas is de tekst op deze foto een beetje wazig. 

Er staat: 
De HERE is mijn kracht en mijn schild;
op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.
Daarom juicht mijn hart
en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 28:7 

Unfortunately, the text on this image a bit blurry.

It say's:

The Lord is my strength and my shield;
my heart trusted in Him and I am helped;
therefore my heart greatly rejoiceth;
and with my song I praise Him.
Palm 28:7

Friday, April 13, 2012

Purr - fect birthday

Een cas - kaartje gemaakt voor de challenge van Mi CAS es su CAS.

A cas card created for the challenge of Mi CAS es su CAS 


De uitdaging is  een knipoog naar dieren. Dus alle reden om eindelijk deze superlieve digi te gebruiken.

The challenge is a wink to animals. So all reason to use this super sweet digi .

Ik heb gekleurd met mijn alcoholmarkers en de schaduw in de bloem heb ik met Derwent potloden aangebracht.

I colored with my alcohol markers and the shadow in the flower is made with Derwent pencils.De bloem heb ik 3D uitgewerkt. Net als alle andere lagen in mijn kaart, om hem op die manier extra diepte te geven.

I've made the flower 3D. Like all other layers on my card.

Workshop / meeting

Afgelopen zaterdag ben ik naar Heino geweest voor de workshop/meeting van de Nederlandse swappers.
De workshop / meeting vond plaats in de supergave winkel van Guida.

Last Saturday I went to Heino  for the workshop/meeting of the Dutch swappers.
The workshop/meeting took place in the beautiful store of Guida.


Onder het genot van chocoladetaart, thee en een hoop gezelligheid hebben we een letterbak in de vorm van een huisje gemaakt. 

Under the enjoyment of chocolate cake, tea and a lot of fun, i've made a haberdashery.  


Dit is die van mij geworden. 

This is mine. 

Op het blog van de Nederlandse swappers zie je een foto-impressie van de hele middag en een kijkje in Guida's winkel.

On the blog of the Dutch swappers you see a photo impression of the whole afternoon and a glimpse into Guida's shop

Monday, April 2, 2012

My love ...

My love for Him comes as a result of His loving me first.

Mijn liefde voor Hem is het resultaat van Zijn liefde voor mij.


I have made this card with the scripture from Word Art Wednesday.

Ik heb dit kaartje gemaakt met de tekst van Word Art Wednesday.


Sketch is from Retro Sketches, and I've used some "old" Tilda papers

De sketch is van Retro Sketches, ik heb papier gebruikt van Tilda uit een wat oudere serie.