Thursday, May 30, 2013

Together for a lifetimeToday my parents are married for 40 years. Wow what a time! They stayed together for better or worse in sickness and health. They have 2 children and 3 grandchildren. They have known much adversity and their health lacks but despite that they still enjoy life, each other, the children, and above all the grandchildren. 

Vandaag zijn mijn ouders 40 jaar getrouwd. Wauw wat een tijd! Ze zijn bij elkaar gebleven in voor en tegenspoed in ziekte en gezondheid. Ze hebben 2 kinderen gekregen en 3 kleinkinderen. Ze hebben veel tegenspoed gekend en hun gezondheid laat zeer te wensen over maar ondanks dat genieten ze nog volop van het leven, van elkaar de kinderen en bovenal de kleinkinderen. 


 I made this card especially for them. As soon as the weather permits, they come together on the moped for a cup of coffee. I have admiration and deep respect for them. Live wasn't always easy but they have always fought for each other and for us as there children. They are a great example for us. Love is not a feeling it is a choice.

I wish them many more years together with each other, the children and the grandchildren.

Dit kaartje heb ik speciaal voor hun gemaakt. Zodra het weer het toelaat komen ze samen op het brommertje op bezoek. Ik heb bewondering en diep respect voor hun. Ze hebben het absoluut niet makkelijk gehad maar hebben altijd voor elkaar en ons als kinderen gevochten. Wat dat betreft zijn ze een groot voorbeeld voor ons. Houden van is geen gevoel het is een keus.

Ik wens hun nog vele jaren samen met elkaar de kinderen en de kleinkinderen.

Wednesday, May 29, 2013

Flowers for youI guess you will know it already, it's the last Wednesday of the month so it is kleurenkaartenteamdag. Although there is not much color today because the challenge was black and white or white and black it is how you want to see it. In my case white with black.

Je raad het vast al, het is de laatste woensdag van de maand dus kleurenkaartenteamdag. Al is er vandaag niet veel kleur want de opdracht was zwart en wit of wit en zwart tis maar hoe je het wilt zien. In mijn geval dus wit met zwart.


 Again I've used a systemcard  this time from the Hema, text stickers by Timmie Wood or The Tim. Washi tape from the Action and Smashbook, a paperdoily, mini stamp from Fizzy Moon, black rhinestones and the tab is a die by Marianne Design.

Looking forward for more black and white or white and black? Then take a look at the blog of Martina.

Weer gebruik gemaakt van een systeemkaart deze keer van de Hema, tekststickers van Timmie Hout oftewel Dé Tim. Washi tape van de Action en Smashbook, een paperdoily, ministempel van Fizzy Moon, zwarte rhinestones en het tabje is een stans van Marianne Design.

Benieuwd naar nog meer zwart wit of wit zwart? Neem dan snel een kijkje op het blog van Martina.

Tuesday, May 28, 2013

HelloThere were still some left overs and embellisments on my table from making this card. I was playing a little with it while I actually had to clean up, but I thought it would be a challenge to make a card with only the scraps and embellishments that lay there on my table. Okay I smuggled a little bit  by using my Big Shot and dies. 

Op mijn tafel lagen nog steeds de overgebleven restjes papier en embellisments van deze kaart. Ik had er al wel wat mee geschoven en moest het eigenlijk opruimen maar het leek me wel een uitdaging om een kaartje te maken met alleen het geen wat daar lag. Oke ik heb een klein beetje gesmokkeld door mijn Big Shot en stansen tevoorschijn te toveren. 


Isn't it fun to see what you can do with some design paper  leftovers and some embellisments 

Wat je al wel niet kunt met wat restjes design papier en een paar embellisments 

Saturday, May 25, 2013

Happy birthday


Today starts a new challenge over at Crazy for CAS. This time the challenge is to make a CAS-creation  that is ton-sur-ton or 1 color in various shades, just like light green and dark green and everything in between. You may use as a basic for your creation white and for your sentiment and stamped image black.

Vandaag gaat er weer een nieuwe challenge van start bij Crazy for CAS. Deze keer is de uitdaging om een CAS-creatie te maken die ton-sur-ton is oftewel 1 kleur in verschillende tinten bijv. licht groen en donkergroen en alles wat er tussen zit. Je mag als basis natuurlijk wit gebruik en voor je tekst of je stempelafdruk mag je zwart gebruiken.


Take a look at Crazy for CAS to see the beautiful creations my team has made to inspire you. I'm very proud of them. Hope you will join us. You can win a beautiful and sunny stampset from Stampinback

Neem snel een kijkje op het Crazy for CAS blog om de fantastische voorbeelden te zien die mijn team heeft gemaakt om jullie te inspireren. Ik ben supertrots op hen. Doe je ook mee? Je kunt een erg leuke zonnige stempelset winnen van Stampinback

Thursday, May 23, 2013

Trust in the Lord


I've found out that you can do fun things with address cards. 

Ik kwam erachter dat je leuke dingen kunt doen met de adreskaartjes die je normalieter in een systeembox bewaard. 


I've used one for this card. It gives a great look to your card. But I think that I had to put him a little bit lower, more behind my design papers.

Ik heb zo'n adres kaartje gebruikt voor deze kaart. 
Vind het wel een leuk effect geven, al denk ik dat ik hem iets lager had moeten doen, iets meer moeten laten "verdwijnen" achter het design papier.

Challenges


Wednesday, May 22, 2013

Winner Candy


As promised. Today I will announce the winner from my candy. i saw that a lot more people started to follow my blog. Thank you for that I really appreciate this! Thats also the reason that I've decide to give away 2 more candy's. They are smaller than the candy I've already shown but they are also fun to receive. Both packages are filled with design papers and coördinated embellishments such as paper flowers,  ribbon and wooden embellishment.

Zoals beloofd zal ik vandaag de winnaar van mijn candy bekend maken. Ik zag dat ik er nog meer volgers bij heb gekregen. Bedankt ik waardeer dit! Dit is voor mij rede geweest om naast de al toegezegde candy nog 2 kleinere candy's weg te geven aan iemand uit de mister Linky lijst. Beide pakketjes bevatten een setje design papier met bijpassende embellishments zoals papieren bloemetjes, lint en houten embellishments.


De winnaar van deze candy is 


Marja Kenter


Deze extra candy gaat naar


Sofie


En de laatste gaat naar


Rianne.

Ladies congratulations, please send me your address at creatiefmetpapier @ gmail.com.

Dames gefeliciteerd. Sturen julie me even jullie adres naar creatiefmetpapier @ gmail.com dan zorg ik ervoor dat de pakketjes zo snel mogelijk jullie kant opkomen.

you are amazing


Isn't it funny to see how some thing match together perfect even they are all from different manufactures.
The papers are from a gift I recieved a while ago, the word stickers are from Authentique end the Enamel dots are from My Minds Eye. And the match perfect together.  Just like my husband and me. Two totally different persons coming from totally different families, totaly different countries, by the grace of God sticked together for already 17 years today. And we still can say to each other "you are amazing".

Grappig om te zien hoe sommige dingen perfect bij elkaar passen en dat terwijl ze van verschillende fabrikanten zijn. Het papier heb ik een tijdje terug gekregen  de tekst stickers zijn van Authentique en de Enamel Dots zijn van My Minds Eye. En het past dus perfect bij elkaar net zoals mijn man en ik, twee compleet verschillende personen, komen uit totaal verschillende families, totaal verschillende landen, en door de genade van God vandaag alweer 17 jaar met elkaar verbonden door het huwelijk. En nog steeds kunnen we tegen elkaar zgen "you are amazing".


Challenges


You are special


This post will remain on top until the 22nd of may.

Dit bericht blijft boven aan staan tot 22 mei.


Made this card with the beautiful papers from Prima Marketing from the paperpack called Believe.

Kaartje gemaakt met het mooie papier van Prima Marketing uit het blokje Believe.


For someone who's special. 

Speciaal voor iemand die speciaal is.

And so are my followers so that's why I will give away a little blogcandy.

Net als mijn volgers en daarom wil ik een kleine blogcandy weggeven.


One lucky winner will receive a package with one of each from the 16 design papers from the paperpack I've used to make my card, coordinated ribbons, enamel dots, rhinestones, paper roses a few tags, paper doilies and some wooden butterflies.

1 gelukkig winnaar ontvangt een pakketje met daarin 1 velletje van alle 16 soorten designpapier uit het blokjes dat ik heb gebruikt voor mijn kaart, bijpassende lintjes, enamel dots, rhinestones, papieren roosjes, een aantal labeltjes,  paper doilies en houten vlindertjes.

All you have to do is to be a follower and leave your name at Mister Linky below.

Alles wat je moet doen is een volger zijn en je naam achter laten bij de Mister Linky hieronder.

 The 22nd of may, for me a special day (than I will be married happily for about 17 years) I will announce the winner.

22 mei, voor mij een speciale dag  (ik ben dan alweer 17 jaar gelukkig getrouwd) maak ik de winnaar bekend.


Thursday, May 16, 2013

Sing to the Lord ... I'm thankful for what God already has done, but for now most of all I'm thankful for what He is going to do!

Dankbaar voor wat God al reeds heeft gedaan, maar nu vooral dankbaar voor wat Hij gaat doen!


Heard a sermon about expecting a miracle. Expectation is an important key in receiving a miracle from God. God can only provide when there is a spirit of belief and expectation. 

Hoorde onlangs een preek over het verwachten van een wonder. Verwachting is een belangrijke sleutel in het ontvangen van een wonder van God. Om een wonder van God te kunnen ontvangen moet je niet alleen vragen en geloven dat Hij een wonder gaat doen maar ook een wonder verwachten.

Challenge:


Saturday, May 11, 2013

With loveToday starts a new challenge at Crazy for CAS. This time we have a beautiful photo for inspiration.

Vandaag gaat de nieuwe challenge van start bij Crazy for CAS. Deze keer hebben we een hele mooie foto ter inspiratie.


Are you playing with us. There is a great price to win from Scrap-Unlimited.

Doen jullie ook mee? Er is een leuke prijs van Scrap-Unlimited te winnen.

Monday, May 6, 2013

Great is the Lord!Great is the Lord and greatly to be praised for He has done great things and He is going to do great things! I know for sure.

Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe, want Hij heeft grote dingen gedaan en Hij gaat grote dingen doen. Dat laatste is iets waar ik zeker van ben!


Combined two challenges.

Twee uitdagingen gecombineerd.

Challenges


Happy dayPlayed with the sketch from CAS(E) this Sketch! the papers from Simple Stories - Color Vibe and some embellishments. This is the result.

Het weekend lekker bezig geweest met de sketch van CAS(E) this Sketch!, het papierblokje Color Vibe van Simple Stories en wat verschillende embellishments. Dit is het kaartje wat ik ervan gebrouwen heb.


Challenge

Thursday, May 2, 2013

Have a wonderful dayYes  I did it! Finally. I wanted to play along with the 7 or less challenge but every time I had one or more items too much on my card. But this time I finally made a card with 6 items on it.

Jep het is me dan eindelijk gelukt. Ik wilde al een tijdje mee doen met de 7 or less challenge maar elke keer had ik te veel items op mijn card. maar vandaag is het me eindelijk gelukt om een kaart te maken met 6 items. 


I've used white cardstock, the leaves are from one stamp set from Scrappy Cat called Botanicals, 2 colours stampin ink. Tea Leaves and Olive Grove both from Memento, pink rhinestones and a sentiment stamp from Kaisercraft. 

Ik heb een stempelsetje gebruikt van Scrappy Cat genaamd Botanicals, 2 kleuren stempel inkt; Tea Leaves en Olive Grove beiden van Memento, rose rhinestones en een tekststempeltje van Kaisercraft.

Challenges