Sunday, April 20, 2014

Dank U voor Uw genade.Vandaag is het Pasen, voor velen een gezellige dag met familie, vrienden, lekker eten en paaseieren zoeken. Voor mij de dag waarop ik de opstanding van mijn Redder vier. 

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
Jesaja 53:5

Dank U Heer dat U het kruis voor mij droeg. 

No comments:

Post a Comment