Saturday, March 9, 2013

Bloghop winner

Boy time flies, today is already  March 9th and despite winter weather is predicted for the next week,  spring  is getting closer each day. I have enjoyed that three days of beautiful spring weather we had last week. I hope you too.

Tjonge wat gaat het snel allemaal vandaag is het alweer 9 maart en ondanks dat er voor de komende week winters weer is voorspeld komt het voorjaar steeds dichterbij. Ik heb in elk geval genoten van drie dagen die we als voorproefje hebben gehad op het voorjaar. Ik hoop jullie ook.

But that's not why you came along here today. Of course you would very much like to know who has won this beautiful spring stamp of the bloghop.

Maar goed daarvoor komen jullie vandaag natuurlijk niet langs want jullie willen vast erg graag weten wie deze leuke voorjaarsstempel van de bloghop heeft gewonnen.


I have used the random number generator 
and the stamp is for the 38th response to bloghop post and that is. ...

Ik heb de random number generator gebruikt 
en de stempel is voor de 38ste reactie op de bloghop en dat is ....Linda if you send a e-mail this week  then I will send  your price as soon as possible your way.

Linda als je deze week even een mailtje stuurt dan zal ik je je prijs zo snel mogelijk op de bus doen.

Don't forget to take a look at Crazy for CAS. We've announced the winner of the big Stampin'Up price and we also have a DT-Call. So don't miss all the fun over there.

Vergeten jullie niet om nog even langs te hoppen bij Crazy for CAS? Want we hebben daar de winnaar bekend gemaakt van de mooie Stampin'Up prijs en we hebben ook nog een DT-Call.

1 comment: